חיפוש: פרנקל 5

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512184730אמיר בלוקים - שיווק (1995) בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513822833הלא נכסים ואחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
513530220ורי נייס השקעות בע"מVERY NICE INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
511085094להב עבודות חקלאיות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1