חיפוש: פרי הגליל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511580284גל - הגליל, חברה לסטונאות ושווק פרי בע"מחברה פרטיתמחוקה
520034547ויטה - פרי הגליל בע"מחברה ציבוריתפעילה
510054299ויטה - פרי הגליל שיווק בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514262211ויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מVITA PRI HAGALIL (THE NEW) LTDחברה פרטיתפעילה
515103893מיצי פרי הגליל בע"מHAGALIL FRUIT JUICE LTDחברה פרטיתפעילה
513597260פרי גבעות הגליל בע"מחברה פרטיתפעילה
514263276פרי הגליל (תעשיות) בע"מPRI HAGALIL (INDUSTRIES) LTDחברה פרטיתפעילה
510221849פרי הגליל בעמחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
511325441פרי הר ממרומי הגליל בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1