חיפוש: פרטי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512472788"בית אלמקדס" לספר ודברי לימוד בע"מחברה פרטיתפעילה
512196304א.ע. ריאן, מתכת ומסגרות בע"מחברה פרטיתפעילה
511459844אבו חיאל חברה לבנין ופיתוח בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
540154192אדיב את אמיל שחתותשותפות כלליתפעילה
511726317אורן הגליל חברה קבלנית לבנין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
511552374אחים ג'ובראן קבלנים בע"מחברה פרטיתמחוקה
512234683אחים חכים נצרת בע"מחברה פרטיתפעילה
510516602אחים יחזקאל מיקנעם בעמחברה פרטיתמחוקה
540132321אחים עוייד - שותפות להנדסה ולעבודות בניןשותפות כלליתמחוקה
511262909אחים שחתות עסקים מסחריים ושרותים בע"מחברה פרטיתמחוקה
512322512אל אזדהאר חברה לבנין והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
512070038אלבוראק מזון בע"מחברה פרטיתמחוקה
513552380אלבושור עבודות מתכת ותעשיה בע"מחברה פרטיתפעילה
511631012אלום שחאדה בע"מחברה פרטיתמחוקה
513243196אלנורס מזון בע"מחברה פרטיתפעילה
511840704אסקבל תיירות בע"מASCABAL TOURISM LTD.חברה פרטיתפעילה
514052539בני אבראהים פאיד בע"מABRAHEM FAIED SUNS L.T.Dחברה פרטיתפעילה
512157314בני אנס (1995) לבנין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
512086778בני מורשד שחתות לבנין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
511854952בני מחמוד כילאני קבלני בנין בע"מחברה פרטיתמחוקה