חיפוש: פנחס רוזן 57

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511769903בי.אף.קיי. רשת חנויות אופנה בע"מB.F.K. FASHION STORES CHAIN LTDחברה פרטיתפעילה
515203578גולף ניהול מותגים בע"מחברה פרטיתפעילה
540178514טבע-כותשותפות כלליתפעילה
510939143טנגו בע"מחברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
512903295כיתן אינטראקטיב בע"מKITAN INTERACTIVE LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
512559360כיתן תעשיות טקסטיל בע"מKITAN TEXTILE INDUSTRIES LTDחברה פרטיתפעילה
510254188פולגת רשת חנויות בע"מחברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
510289564קבוצת גולף א. ק. בע"מחברה ציבוריתפעילה
 1