חיפוש: פלי"ם 15

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513960138גרינהריטג' בע"מGREENHERITAGE LTDחברה פרטיתפעילה
514606011דורית ענבר סברדליק חברת עורכי דיןDORIT INBAR SVERDLIK LAW FIRMחברה פרטיתפעילה
515249746ווינר פואז בע"מWINNER FAWAZ LTDחברה פרטיתפעילה
514493907פרש & אין מרקטינג בע"מFRESH & IN MARKETING LTDחברה פרטיתפעילה
514576214קפיטל פייר בע"מCAPITAL PIERRE LTDחברה פרטיתפעילה
 1