חיפוש: פלאפון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511076572פלאפון תקשורת בע"מPELEPHONE COMMUNICATIONS LTD.חברה פרטיתפעילה
 1