חיפוש: פיקא

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511122020א. קהלאני בע"מחברה פרטיתמחוקה
511563751א.א.ר. בט-קל בע"מחברה פרטיתמחוקה
510855547אביב שיווק ניר וקרטון בע"מחברה פרטיתמחוקה
511499816אבני הככר בע"מחברה פרטיתפעילה
510550338אחים ולד-ייצור ושווק בע"מחברה פרטיתמחוקה
513397109אלון מרכז ספורט והדרכה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512485061אלי שרותים משפטיים בע"מELI SHERUTIM MISHPATIIM LIMITEDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511910556אריה בריל ברזל לבנין בע"מחברה פרטיתמחוקה
510672736אריף בעמחברה פרטיתמחוקה
510493083בית אל בית בעמחברה פרטיתמחוקה
511636342בלוק מבצר נהול 1991 בע"מחברה פרטיתמחוקה
514108489במד - ביקורת מערכות ובקרת מידע בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540136843די.בי.לייטשותפות כלליתמחוקה
510346257הוד הקריה בעמחברה פרטיתבפרוק מרצון
510475155הנדסת חשמל ראשון בעמחברה פרטיתמחוקה
510546419הרלינג את קגן קבלנים בעמחברה פרטיתמחוקה
510439391השומר האחראי בישראל 1964 בעמחברה פרטיתמחוקה
510539489ו.את כ.בעמחברה פרטיתמחוקה
511054736ח.ש.ל.ב. חיפה בע"מחברה פרטיתמחוקה
510627565חברת הרלינג דוד לבנין בעמחברה פרטיתמחוקה