חיפוש: פגי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513289470א. פגי שירותים בע"מA.PAGI SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
510659659נחלת פגי תייר בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510396559נכסי פגי תאנה בעמחברה פרטיתמחוקה
511561144פגי מסחר ושרותים (1991) בע"מחברה פרטיתפעילה
514516343פגי רום בע"מPEGI ROM LTDחברה פרטיתפעילה
513290551פגי שרון אחזקותPEGGY SHARON HOLDINGSחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513290106פגי שרון שירותים משפטייםPEGGY SHARON LEGAL SERVICESחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514373406פגי שרון, חברת עורכי דיןPEGGY SHARON , LAW FIRMחברה פרטיתפעילה
511902926ש. פגי החזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
515025245ש.נ. פגי פינוי פסולת בע"מחברה פרטיתפעילה
 1