חיפוש: פאר ישראל זכוכית

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511166621פאר ישראל זכוכית בע"מPAYER ISRAEL GLASS LTD.חברה פרטיתפעילה
 1