חיפוש: פארק תעשיה ציפורית

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513079483ביו - וירז בע"מBIO VIRASE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1