חיפוש: עציון 27

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514751379אגית ציוד רפואי בע"מחברה פרטיתפעילה
514749100החנות החברתית בע"מחברה פרטיתפעילה
514968445טק-לוא שירותים בע"מTEK-LAW SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
514616036לבב חברה לשירותי בריאות בע"מחברה פרטיתפעילה
514513852נאמנת הבריאות בע"מ (חל"צ)THE HELTH LOYALTY LTD (CC)חברה פרטיתפעילה
513042796נפ-גל יזמות 2000 בע"מחברה פרטיתפעילה
513230144נפתלי זקן בע"מחברה פרטיתפעילה
514751320תמורה ושי בע"מחברה פרטיתפעילה
 1