חיפוש: עמינח

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511794323עמינח החזקות 1993 בע"מAMINACH HOLDING 1993 LTDחברה פרטיתפעילה
513254227עמינח רקפת רו"חAMINOACH RAKEFET, CPAחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510402324עמינח רשתות שיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
510550734עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מחברה פרטיתפעילה
540092293עמינח תעשית מזרוניםשותפות כלליתמחוקה
540178993שטיינמץ עמינח ושות' רואי חשבוןשותפות כלליתמחוקה
512930272שטיינמץ עמינח יעוץ ופתרונות מיסוי בע"מחברה פרטיתפעילה
513710137שטיינמץ עמינח נאמנויות בע"מחברה פרטיתפעילה
513268607שטיינמץ עמינח רו"ח (2002)חברה פרטיתפעילה
540166998שמיר עבודות חשמלשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
514312875תש"גן נכסים והשקעות בע"מTASH"GAN PROPERTIES & INVESTMENTS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1