חיפוש: עיר גנים,התעשיה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540188109א. ח. מ. עבודות מתכתשותפות כלליתפעילה
512283276ס.ר.מ. נכסים (1996) בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1