חיפוש: עירית

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513499251עירית אלעד בע"מIRIT ELAD LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512472028עירית ארועים בע"מIRIT EVENTS LTDחברה פרטיתפעילה
512519349עירית בר בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512048141עירית ברגיל עיצוב ואדריכלות פנים בע"מחברה פרטיתפעילה
511700296עירית ברנדר (ב.ב.) בע"מחברה פרטיתפעילה
513126862עירית ברנדר בע"מIRIT BRENDER LTDחברה פרטיתפעילה
512870338עירית גביש המרכז לאנגלית בע"מIRIT GAVISH THE ENGLISH CENTER LTDחברה פרטיתפעילה
513076877עירית גל עורכת דין - חברהADVOCATE IRIT GAL - COMPANYחברה פרטיתפעילה
514081330עירית ד.ק. בע"מחברה פרטיתפעילה
510976301עירית הדפסה רישתית בע"מחברה פרטיתפעילה
510485436עירית החן בעמחברה פרטיתמחוקה
513959080עירית הלל בע"מחברה פרטיתפעילה
512089996עירית ודוד עיצוב יודאיקה בע"מIRIT & DAVID JUDAICA DESIGNS LTD.חברה פרטיתמחוקה
540181914עירית וזאב לרמןשותפות כלליתפעילה
511094823עירית וילה בע"מחברה פרטיתמחוקה
510886609עירית ומשה מלר בע"מחברה פרטיתמחוקה
512565953עירית ומשה רוזנברג בע"מIRIT & MOSHE ROSENBERG LTD.חברה פרטיתמחוקה
511880890עירית חב' לעבודות חיצוב בע"מחברה פרטיתפעילה
511779738עירית מודל מערכות בע"מחברה פרטיתפעילה
510147127עירית מסחר ונאמנות בעמחברה פרטיתמחוקה