חיפוש: עירית

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510989569"עירית" (1983) שרותי הנהלת חשבונות ומיכון בע"מחברה פרטיתמחוקה
511171589א.א תאום תכנון ארגון ומשאבים בע"מחברה פרטיתפעילה
540171212א.ג. גנוישותפות כלליתפעילה
514809888אבנר את עירית אחזקות בע"מAVNER AND IRIT HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
512553512אגן קונטרול בע"מEGAN CONTROL LTDחברה פרטיתפעילה
513641704אולייז טכנולוגיות בע"מALL A'S TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
520024316אונברסיטת תא מיסודה של עירית תא יפוחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
513022673אושר מוצרי הורות בע"מOSHER PARENTING PRODUCTS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513822239אינטקו הנדסה ובניה בע"מINTEKO ENGINEERING & BUILDING LTDחברה פרטיתפעילה
513644096אירית את עירית בע"מחברה פרטיתפעילה
515218592איתן תכנון ואינסטלציה בע"מחברה פרטיתפעילה
514108935אלוני מדר בע"מחברה פרטיתפעילה
520020520ארגון פועלי עירית חיפה חברה לשכון בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
514491158ארז קליין בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514614510אשרי שרותים רפואיים בע"מחברה פרטיתפעילה
512083130ב. א. גוב בע"מחברה פרטיתפעילה
513340513ברהום מסעד ומארי בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512466012ברק בראון שיווק וטכנולוגיה בע"מחברה פרטיתפעילה
514007012גאלט ייזום והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
510986029גבעון מערכות שמש בע"מחברה פרטיתמחוקה