חיפוש: עוזי חיטמן 4

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514554880בר - דעה אסטרטגיה שיווקית בע"מחברה פרטיתפעילה
513166280גביש יחזקאל ובניו בע"מחברה פרטיתפעילה
511971574נ.ש.פ.א. נכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1