חיפוש: עוזיאל 130

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510305816חלקות 23 - 28 בגוש 6742 בעמחברה פרטיתמחוקה
 1