חיפוש: ס. יזהר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515161248בבייב בנייה, אחזקה, מסחר ושרותי מטבע 2014 בע"מחברה פרטיתפעילה
514050087לינדה וחן יזמות ובניה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515194041מוניקאד פתרונות קאד מוניציפאליים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1