חיפוש: סרופיין תעשיות מזון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511066300סרופיין תעשיות מזון בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
 1