חיפוש: סנה+משה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512973298שר שיווק גד בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511734683ת.י.ם. גילון יעוץ - הנדסה - שיווק בע"מT.Y.M. GILON - CONSULTING - ENGINEERING - MARKETING LTD.חברה פרטיתמחוקה
515203263תמאזון ניהול מידע חכם בבנייה בע"מTAMAZONE BUILDING INFORMATION TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
514427590תשכיל בע"מחברה פרטיתפעילה
513307074משה סנה עו"ד רו"ח ושות'חברה פרטיתפעילה