חיפוש: סמטת הצדפים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514024793ד.ד. עתידים נכסים והשקעות בע"מD&D ATIDIM ASSETS AND INVESTMENT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1