חיפוש: סטוריטייל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514672161סטוריטייל אחזקות בע"מSTORETAIL HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514897289סטוריטייל נכסים בע"מSTORETAIL PROPERTIES LTDחברה פרטיתפעילה
514937457סטוריטייל סוכנות לביטוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514775857סטוריטייל פיננסים בע"מSTORETAIL FINANCES LTDחברה פרטיתפעילה
 1