חיפוש: סג'ור

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510996226ב.ח.מ. טקסטיל בע"מחברה פרטיתמחוקה
512158148בטון סג'ור משאבות ובטון בע"מחברה פרטיתמחוקה
514439678סאווה סטאר בע"מSAWA STAR LTDחברה פרטיתפעילה
540163847סריגל טקסטילשותפות כלליתמחוקה
 1