חיפוש: נ.ג. ניהול מסעדות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513774216נ.ג. ניהול מסעדות בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
 1