חיפוש: נר הלילה 2

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510888605גלרד בע"מחברה פרטיתפעילה
512528969גלרד רובוטיקס בע"מGALRED ROBOTICS LTDחברה פרטיתפעילה
511675951גלרד תעשיות (1992) בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
510928542יהודה זילברברג בע"מחברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה
514326610מייפל במחשבה רהוטה (2009) בע"מחברה פרטיתפעילה
511985947נילי אופנת כלי מיטה בע"מחברה פרטיתפעילה
514388578עמבר יועצים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1