חיפוש: נצח ישראל 8

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510663875יוטבת יבואנים יצואנים ויועצים בעמחברה פרטיתמחוקה
512438409לוי אור בע"מחברה פרטיתפעילה
512693656ת.ס.י.ש. שירותי יצור בע"מT.S.Y.S. PRODUCTION SERVICES LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1