חיפוש: נעמי שמר 3

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513064063איטומי לידור בע"מחברה פרטיתפעילה
514663871ד.ד אגם אלקטריק בע"מחברה פרטיתפעילה
515225415דרמיס אסתטיקס בע"מDERMIS AESTHETICS LTDחברה פרטיתפעילה
514304922סי סאט בע"מC SAT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514566637ספיריט קפיטל בע"מSPIRIT CAPITAL LTDחברה פרטיתפעילה
 1