חיפוש: נמל התעופה בן-גוריון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
560015216מאלב הונגריאן אירליינס פובליק לימיטד קומפניMALEV HUNGARIAN AIRLINES PUBLIC LIMITED COMPANYחברת חו"לבפרוק ע"י ביהמ"ש
 1