חיפוש: נכסי אריאל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512780073מרכז עסקים נתניה - נכסי ח.נ. אריאל, ניהול בע"מNATANIA BUSINESS CENTER - ARIEL H.N. PROPERTIES, MANAGEMENT LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512698168נכסי אריאל - ב.א. פתח תקוה, ניהול בע"מARIEL PROPERTIES - B.A. PETACH TIKVA , MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
512516568נכסי ח.נ. אריאל - ב.א.ח. ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
512228669נכסי ח.נ. אריאל - בית אשד רובוטק בע"מחברה פרטיתפעילה
511550477נכסי ח.נ. אריאל - בית דרום אפריקה - ניהול בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512671538נכסי ח.נ. אריאל - בית הפעמון, ניהול בע"מH.N. ARIEL PROPERTIES - BEIT HA'PAAMON , MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
510534928נכסי ח.נ. אריאל - נאמנויות למשקיעי חוץ בע"מH.N. ARIEL PROPERTIES - FOREIGN INVESTORS TRUSTEES LTD.חברה פרטיתפעילה
512439464חניוני נכסי אריאל בע"מחברה פרטיתפעילה
512738808מגדל לוינשטיין - נכסי אריאל ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
512917477נכסי אריאל - אבא אבן 10 מגדל סי הרצליה, ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
511836884נכסי אריאל - אביב בגימל, ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
512735382נכסי אריאל - אמבסדור בע"מARIEL PROPERTIES - AMBASSADOR LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
513098293נכסי אריאל - אמות אטריום ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
514849397נכסי אריאל - אמות פלטינום, ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
512571043נכסי אריאל - ב.א.ב. ניהול בע"מARIEL PROPERTIES - B.A.B. MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
513070672נכסי אריאל - בית אחדות, ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
515157857נכסי אריאל - בית אמות היצירה פ"ת, ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
511739898נכסי אריאל - בית אמות-כלל תקשורת, ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
513128249נכסי אריאל - בית אמריקה ר"ג, ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
513105247נכסי אריאל - בית דרור זיויאל, ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה