חיפוש: נחל+לכיש

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512218868ש.י.ס חברה לבנין בע"מחברה פרטיתפעילה
513591248שווארמה אהרוני - אשדוד בע"מחברה פרטיתפעילה
514837947שילן שרותי המרה בע"מחברה פרטיתפעילה
512429309שיש שליט בע"מחברה פרטיתפעילה
514833672ת.ר. מלוקה יזמות וזכינות בע"מחברה פרטיתפעילה
514404011תפודי המושב בע"מחברה פרטיתפעילה