חיפוש: נחום 20

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511348153א.ג.מ. - מחקר רפואי וניהול בע"מחברה פרטיתמחוקה
511156796בניני ברוריה בע"מחברה פרטיתפעילה
511163925טי.די.פי. פיתוח טכני שווה כח בע"מחברה פרטיתמחוקה
510774870ע.מ.ר. חברה ליצוא ליבוא ולשיווק בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1