חיפוש: מ.ק.ח. מרכז קניות חיפה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
520043423מ ק ח מרכז קניות חיפה בעמחברה פרטיתפעילה
 1