חיפוש: משק 28

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540236783אבי ואפרים שורץשותפות כלליתפעילה
540215217אחים סריזדהשותפות כלליתפעילה
513258681משק מתקדם בע"מADVANCED ECONOMY LTDחברה פרטיתפעילה
 1