חיפוש: מרכז רסקו

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510602626הר רז חברה לעבודות פתוח ובנין בעמחברה פרטיתמחוקה
512644931טרוייקה השקעות ונכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
513432526י ה ל נעליים בע"מחברה פרטיתפעילה
540207842י.ע.ר עזרן ושות' לבניה ומסחרשותפות כלליתמחוקה
511569394ל.ב. שאן נכסים והשקעות בע"מחברה פרטיתמחוקה
540088499לוי את קלמישותפות כלליתמחוקה
510639008לעוף קרית גת בעמחברה פרטיתמחוקה
510501422מ ש א ן חב לנהול חשבונות טפול ויעוץ בענינים כלכליים מנהחברה פרטיתמחוקה
513743401מ.ח. טכנולוגיה ולוגיסטיקה בע"מM.H. TECHNOLOGY AND LOGISTICS LTDחברה פרטיתפעילה
512896796מ.י.ס.י. נכסים והשקעות מילניום בע"מחברה פרטיתפעילה
512512773מ.ש.ק שירותי תפירה בע"מM.SH.K SHERUTI TPHIRA LIMITEDחברה פרטיתפעילה
512736679מול החרמון בע"מMALL HAHERMON LTD.חברה פרטיתפעילה
540177011מוניות חרמוןשותפות כלליתפעילה
510540669מחפרון, עבודות חפירה נקוז ותעול בעמחברה פרטיתמחוקה
510536527מכבשי נצרת בעמחברה פרטיתמחוקה
512446139מכון לין בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510387574מסעדה צפרא בעמחברה פרטיתמחוקה
512563198מרכז לאבני ציפוי ש.ה. בע"מחברה פרטיתפעילה
510472137סוללי הגליל בעמחברה פרטיתמחוקה
511605297סופר-זול שטרית בע"מחברה פרטיתמחוקה