חיפוש: מרכז מסחרי ג'

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510865827ג'מבו מרכז מסחרי בע"מחברה פרטיתפעילה
511199440אפרת קייטרינג בע"מחברה פרטיתמחוקה
510344120גז גת חברה להספקה והפצה בעמחברה פרטיתמחוקה
512990698המאירי ש.ה השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
514215920ינאי מכשירי כתיבה בע"מחברה פרטיתפעילה
512472416נעים - רשת חנויות מזון (1997) בע"מחברה פרטיתפעילה
540097185פנם אלקטרוניקהשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
 1