חיפוש: מקוה ישראל 10

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512155821"ארגוס" - החזרי מס לשכירים בע"מחברה פרטיתפעילה
510462328א בלי דבלאו חברה להקמת גדרות בעמחברה פרטיתמחוקה
512214818א ו-ב שילוח בינלאומי בע"מA&B INTERNATIONAL FORWARDING LTD.חברה פרטיתפעילה
510551583א ש שירותי ניהול וייעוץ בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510488240א. קליגר בע"מחברה פרטיתפעילה
510669559א.ה.ח. בע"מחברה פרטיתמחוקה
513613760א.ס סולמן בניה ומסחר בע"מA.S SULMAN CONSTRUCTION AND TRADE LTDחברה פרטיתפעילה
510395122א.ק.ל. בחלקה 28 בעמחברה פרטיתמחוקה
510532534אבן אש בעמחברה פרטיתמחוקה
510336431אבניה - חב לשווק חצץ ומוצרי מחצבה בעמחברה פרטיתמחוקה
510477789אברמוביל בעמחברה פרטיתמחוקה
511113961אברמנטו חיים בע"מחברה פרטיתפעילה
510398472אוויג חברה לציוד ולהספקה הנדסית בעמחברה פרטיתמחוקה
510422942אונירוס חברה להשקעות בעמחברה פרטיתמחוקה
510543192אופוצינסקי וקלינר בעמחברה פרטיתמחוקה
512103094אופנת סאבווי בע"מחברה פרטיתפעילה
510410954אחוזת אברהם וצפורה פינצובסקי בעמחברה פרטיתמחוקה
510230360אחוזת התפוז בעמחברה פרטיתמחוקה
510399512אחוזת חלקות 44ו 45 בגוש 3927 בעמחברה פרטיתמחוקה
510186810אחוזת פרגריני בע'מחברה פרטיתמחוקה