חיפוש: מעלה אורנים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512446774אור השקעות (ר.ב.ל.) בע"מחברה פרטיתפעילה
512770751אי.אם.ג'י. אלקטרוניק מנג'מנט גרופ בע"מE.M.G. ELECTRONIC MANAGEMENT GROUP LTDחברה פרטיתפעילה
510010010מגדל דוד בעמחברה פרטיתפעילה
540233681מי - טוME- TUשותפות כלליתפעילה
514602242מכפלה חברה לבניין בע"מחברה פרטיתפעילה
513846154רעש געש בע"מRASH GASH LTDחברה פרטיתפעילה
 1