חיפוש: מעדני מניה תעשיות בשר ונקניקים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512333873מעדני מניה - תעשיות בשר ונקניקים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1