חיפוש: מסעדת שנגרילה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512443805מסעדת שנגרילה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1