חיפוש: מס' 88

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510262538אחוזת גוש 6530 חלקה 88 מס 1 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510262546אחוזת ראובן בגוש 6530 חלקה 88 מס 2 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510262587טירת גד בגוש 6530 חלקה 88 מס 6 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510262553מעונות שמעון בגוש 6530 חלקה 88 מס 3 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510262579נוה לוי בגוש 6530 חלקה 88 מס 4 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510262561שדרות יהודה בגוש 6530 חלקה 88 מס 5 בע'מחברה פרטיתמחוקה
 1