חיפוש: מלכת שבא

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514850213אביגידה- מלכת שבא בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512098690אוניית מלכת שבא אילת בע"מחברה פרטיתפעילה
510335342טירת מלכת שבא נתניה בעמחברה פרטיתמחוקה
510252778מלון מלכת שבא בע'מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
510746639מלכת שבא (1976) בע"מחברה פרטיתמחוקה
511869364מלכת שבא אטרקציות בע"מQUEEN OF SHEBA ATTRACTIONS LTD.חברה פרטיתפעילה
512652991מלכת שבא אילת (1998) בע"מחברה פרטיתפעילה
511678203מלכת שבא אילת בע"מQUEEN OF SHEBA EILAT LTDחברה פרטיתפעילה
511829038מלכת שבא יהלומים בע"מQUEEN OF SHEBA DIAMONDS LTD.חברה פרטיתפעילה
513910646מלכת שבא סלון כלות בע"מQUEEN OF SHEBA BRIDES SALON LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
511847881מלכת שבא עיצובים בע"מQUEEN OF SHEBA DESIGNS LTD.חברה פרטיתפעילה
513645721מעבדות קסמי מלכת שבא - מוצרי קוסמטיקה מים המלח בע"מQUEEN SHEBA'S CHARM LABORATORIES - DEAD SEA COSMETIC PRODUCTS LTDחברה פרטיתפעילה
550018451נכסי מלכת שבא - אילת שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
512496464רסידו - אטרקצית מלכת שבא בע"מRESIDO - QUEEN OF SHEBA ATTRACTION LTD.חברה פרטיתפעילה
513764472"גלעד לשם - משרד עורכי דין"חברה פרטיתפעילה
511813297"יראון" - המרכז לאמנויות לחימה בע"מחברה פרטיתמחוקה
513218495א. רהב יזום וניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
513711234א.ברקת הנדסה בע"מA. BAREKET ENGINEERING LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514354992אופטיטבע בע"מOPTITEVA LTDחברה פרטיתפעילה
513771147אם-אי מגדלים בע"מM-I TOWERS LTDחברה פרטיתפעילה