חיפוש: מלכי ישראל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510336415חברת ויסוצקי 3/5 בעמחברה פרטיתבפרוק מרצון
510489495חברת חלקה 125 בגוש 6107 בעמחברה פרטיתמחוקה
510489487חברת חלקה 132 בגוש 6107 בעמחברה פרטיתמחוקה
510509565חברת חלקה 134 בגוש 6107 בעמחברה פרטיתמחוקה
510509011חברת חלקה 160 בגוש 6108 בעמחברה פרטיתמחוקה
510512486חברת חלקה 872 בגוש 6213 בעמחברה פרטיתמחוקה
510415888חברת חלקות 230 ו231 בגוש 6212 בעמחברה פרטיתמחוקה
510429194חברת ל ב נ בגוש 7101 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510374887חברת פתוח איתן לבנין ירושלים בעמחברה פרטיתמחוקה
510393663חברת ש נ 29 בעמחברה פרטיתמחוקה
513576371חום הדרום בע"מחברה פרטיתפעילה
510280126חופן בע'מחברה פרטיתמחוקה
513414318חידושים רפואיים בע"מMEDICAL INNOVATIONS LTDחברה פרטיתפעילה
510653165חיים השקעות בעמחברה פרטיתמחוקה
512263815חיפה - מרכז קניות אירופאי בע"מHAIFA - EUROPEAN DEPARTMENT STORE LTD.חברה פרטיתפעילה
512573106חלונות חוק (ישראל) בע"מLAW WINDOWS (ISRAEL) LTD.חברה פרטיתפעילה
510574080חלקה 102 גוש 6960 בעמחברה פרטיתמחוקה
510290166חלקה 118 גוש 6758 בעמחברה פרטיתמחוקה
510396591חלקה 136 בגוש 7138 בעמחברה פרטיתמחוקה
510396583חלקה 137 בגוש 7138 בעמחברה פרטיתמחוקה