חיפוש: מלכי ישראל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511577066ויש בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510651185זאדי לבנין (1973) בעמחברה פרטיתמחוקה
510651243זאלי לבנין (1973) בעמחברה פרטיתמחוקה
513143891זה ברג 2001 בע"מחברה פרטיתפעילה
513832923זום שי 2000 (2006) בע"מZOOM SHAI 2000 (2006) LTDחברה פרטיתפעילה
513633313זינוק מערכות בע"מZINUK SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
511727109זיריס בע"מZIRIS LTD.חברה פרטיתמחוקה
512020629זכאל דברי מאפה בע"מחברה פרטיתפעילה
511301699ח. ד. ש. קשר בינלאומי לעבודה בע"מH.D.S. INTERNATIONAL CONTACT FOR JOB LTDחברה פרטיתמחוקה
510369390חב גוש 6635 מס 1045 בעמחברה פרטיתפעילה
510221971חברת אהבת ציון 27 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510489511חברת אולמי באולינג בעמחברה פרטיתמחוקה
510238157חברת בית ברחוב מאפו 5 בעמחברה פרטיתמחוקה
510358674חברת בנין דב בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510415375חברת בראם בעמחברה פרטיתמחוקה
510322381חברת גוש 3923 חלקה 29 בעמחברה פרטיתפעילה
510476484חברת גוש 6106 חלקה 197 בעמחברה פרטיתמחוקה
510476492חברת גוש 6106 חלקה 198 בעמחברה פרטיתמחוקה
510268543חברת גוש 6759 חלקה 176 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510393655חברת השלושה בחלקה 29 בעמחברה פרטיתבפרוק מרצון