חיפוש: מלכי ישראל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513007385ברוש טק בע"מחברה פרטיתפעילה
540111085ברידג הום קלובשותפות כלליתמחוקה
512760034בריליום תקשורת בע"מBERYLLIUM COMMUNICATIONS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
510359607ברכה חב למכירת כרטיסי הגרלות מלוה עממי וסוכנויות בעמחברה פרטיתמחוקה
513806307ברקאי נכסים ושירותי משרד בע"מBARKAY PROPERTIES AND OFFICE SERVICE LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
510975055ג'. בי זינגל אינטרנשאנל בע"מחברה פרטיתפעילה
515253961ג.י.ל לבובסקי בע"מG.Y.L LEBOWSKI LTDחברה פרטיתפעילה
512880162ג.ר.ר. השקעות בע"מG.R.R. INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
510651219גאלי לבנין (1973) בעמחברה פרטיתמחוקה
510488869גובים בעמחברה פרטיתמחוקה
514923333גודה בית ספר לאיפור בע"מחברה פרטיתפעילה
513748053ג'ון דו בע"מJOHN DOE LTDחברה פרטיתפעילה
510463938גוש 6106 חלקה 95 בעמחברה פרטיתמחוקה
515079531ג'ט לק- גלידה מחוץ לכדור בע"מחברה פרטיתפעילה
510707698גימי אביזרי דיור בעמחברה פרטיתפעילה
511994147גלאט-בורגר (1994) בע"מGLAT BURGER (1994) LTDחברה פרטיתפעילה
513792564גמבה סולושנס בע"מGAMBA SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
510558828גני בבלי בתא בעמחברה פרטיתמחוקה
510305964גני הקריה בעמחברה פרטיתפעילה
510672223גקרנדה-ישראל בעמחברה פרטיתמחוקה