חיפוש: מלכי ישראל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510385438חלקה 15 בגוש 7099 בעמחברה פרטיתמחוקה
510528458חלקה 158 בגוש 6106 בעמחברה פרטיתמחוקה
510407133חלקה 16 בגוש 7099 בעמחברה פרטיתמחוקה
510362080חלקה 17 בגוש 6545 בעמחברה פרטיתמחוקה
510211519חלקה 181 גוש 6212 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510319940חלקה 31 בגוש 6217 בעמחברה פרטיתמחוקה
510319932חלקה 32 בגוש 6217 בעמחברה פרטיתמחוקה
510253131חלקה 35 גוש 6762 בע'מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510534258חלקה 393 בגוש 6107 בעמחברה פרטיתמחוקה
510404056חלקה 42 גוש 11040 בעמחברה פרטיתמחוקה
510578925חלקה 469 בגוש 6212 בעמחברה פרטיתמחוקה
510251754חלקה 537 בגוש 6122 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510248032חלקה 538 בגוש 6122 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510251689חלקה 539 בגוש 6122 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510207319חלקה 62 בגוש 7173 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510176118חלקה 64 בגוש 6952 בע'מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510247612חלקה 7119/66 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510466600חלקה 83 בגוש 6106 בעמחברה פרטיתמחוקה
510402290חלקה 9 בגוש 3906 בעמחברה פרטיתמחוקה
510247810חלקה 90 בגוש 6746 של אגודת צעירי המזרח בע'מחברה פרטיתמחוקה