חיפוש: מלון החוף דלילה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511940892מלון החוף אשקלון - נ.מ.ר. - החברה הישראלית לניהול בתי מלון בע"מחברה פרטיתפעילה
 1