חיפוש: מכשירי תנועה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512666413גלילאו מכשירי תנועה בע"מGALILEO MOBILITY INSTRUMENTS LTD.חברה פרטיתפעילה
514269547הלון קאר סוכניות מכשירי תנועה בע"מחברה פרטיתפעילה
512422445מועדון מכשירי תנועה 4X4 בע"מTRAFFIC EQUIPMENT CLUB 4X4 LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512492471מכשירי תנועה בע"מAUTOMOTIVE EQUIPMENT LTD.חברה פרטיתפעילה
513619601מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מAUTOMOTIVE EQUIPMENT AND VEHICLES (2004) LTDחברה פרטיתפעילה
512515396מכשירי תנועה ניהול ואחזקות (1997) בע"מAUTOMATIVE EQUIPMENT MANAGEMENT AND MAINTENANCE (1997) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1