חיפוש: מכוניות מוריה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512727033מכוניות מוריה בע"מMORIA CARS LTDחברה פרטיתפעילה
514090083מכוניות מוריה י"ם (2008) בע"מMORIA CARS Y"M (2008) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514165463מכוניות מוריה ש.ב. (2008) בע"מMORIAH CARS S.B. (2008) LTDחברה פרטיתפעילה
513742890מכוניות מוריה ש.ר. 2005 בע"מMORIA CARS S.R. 2005 LTDחברה פרטיתפעילה
540133501מרכז מכוניות מוריהשותפות כלליתמחוקה
 1