חיפוש: מכבי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510820384קמל-פטרוליום אינספקטורס בע"מחברה פרטיתמחוקה
514225804קפיטל ריטלנד בע"מCAPITAL REITLAND LTDחברה פרטיתפעילה
511019705קצי (ניהול והשקעות) בע"מחברה פרטיתמחוקה
512507062קרדינל נכסים בע"מCARDINAL PROPERTIES LTDחברה פרטיתפעילה
514906007קרוליין וולש חברת עו"דCAROLINE WALSH LAW COMPANYחברה פרטיתפעילה
510642200קרן מכבי הבינלאומיתחברה פרטיתפעילה
513630491ר.א.ר. אופנה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510918139ר.מ.ז. א.ק. ניהול ופיתוח בע"מחברה פרטיתמחוקה
514820299ר.ק. קורנל בע"מR.K. KORNEL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513417881רוזין סאונד בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540169976רולם-יבוא ושיווקשותפות כלליתמחוקה
511314106רונאל טרדינג (אי.אפ.אל.) בע"מRONELLE TRADTNG (E.F.L.) LTD.חברה פרטיתפעילה
511150716רחל לוי יהלומים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511139057ש.א.ג. מערכות טכסטיל (1986) בע"מחברה פרטיתמחוקה
511042988שיקמה חברה לשווק קרמיקה בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
540113008שמירת המפרץשותפות כלליתמחוקה
512161415שפך הירקון בע"מחברה פרטיתפעילה
512544859שפע - מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מSHEFA - MACCABI'S HEALTH & QUALITY OF LIFE CLIENT CLUB LTD.חברה פרטיתפעילה
510672181תווך המרכז רעננה בעמחברה פרטיתמחוקה
513160143תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון אינטרנשיונל בע"מTOMER IMPORT AND MARKETING FOOD INTERNATIONAL LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון