חיפוש: מכבי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512402884מכבי נתניה - כדורגל בע"מ (חל"צ)MACCABI NATHANIYA - FOOTBALL LTD (CC)חברה פרטיתפעילה
515100253מכבי נתניה כדורסל בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
512399692מכבי סברה השקעות בע"מMACCABI SABRA INVESTMENT LTD.חברה פרטיתמחוקה
513303826מכבי פתח תקוה - קידום וטיפוח כדורסל בע"מחברה פרטיתפעילה
513594648מכבי פתח תקווה (2004) בע"מחברה פרטיתפעילה
511564379מכבי ציוד בנין בע"מMACCABI CONSTRUCTION SUPPLIES LTDחברה פרטיתפעילה
512066911מכבי צלח פלסט בע"מחברה פרטיתפעילה
512351396מכבי קרית מוצקין בע"מMACCABI KIRYAT MOTZKIN LTDחברה פרטיתפעילה
513758482מכבי קרסו בע"מMACABI CARASSO LTDחברה פרטיתפעילה
513166165מכבי ראש העין כדורסל-נעריםחברה פרטיתפעילה
512527318מכבי ראשל"צ כדורסל (1997) בע"מחברה פרטיתפעילה
513676007מכבי רמת עמידר 2005 בע"מMAKABI RAMAT AMIDAR 2005 LTDחברה פרטיתפעילה
510961071מכבי שווק מוצרים פארא רפואיים בע"מחברה פרטיתפעילה
540094588מכבי שרות מטבעות בישראלשותפות כלליתמחוקה
540123932מכבי שרותי הפקה צלום טלויזיה והקלטהשותפות כלליתמחוקה
512252784מכבי שרותי תיירות בע"מחברה פרטיתפעילה
511477861מכבי שתיים חברה למסחר בע"מMACABY TOW COMMERCIAL COMPANY LTDחברה פרטיתמחוקה
540126562מכון הוליוודשותפות כלליתמחוקה
511648701מלויץ בינלאומי בע"מMELVIZ INTERNATIONAL LTD.חברה פרטיתמחוקה
511292757מנועי מכבי בע"מMACCABEE MOTORS LIMITEDחברה פרטיתמחוקה